Üretimde sıfır atık

Atıklarımızı hem kaynağında hem de proses aşamalarında ayrıştırarak geri dönüşümlerini sağlıyoruz.