Bünyamin Kuzu / İç Mimar

Mesleğinize ne zaman başladınız?
1998 yılında Hacettepe Üniverditesi Güzel Sanatlar Fakültesinden İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun oldum. İlk çalışma hayatına yine o yıllarda akademia mimarlıkta başladım. Son beş yıldır da bağımsız olarak çalışıyorum.

Işığın hayatımızdaki önemi sizce nedir?
"…ışık varlıkların kökenidir… Varlıklara özerklik verirken, onlar arasında ki iletişimi de belirler… Bu dünyayı oluşturan ilişkilerin yaratıcısı, tüm varlığın temeli ışıktır… Işık dünyayı sürekli olarak yeniden keşfeder…" TADAO ANDO

Mimarlık eğitimi almadığı halde 20.ve21.yüzyılın en iyi mimarlarından olan Tadao Ando’nun ışık hakkında ki bu sözleri aklıma geldi.

Mekanlarda istenilen etkinin yaratılmasında ışık önemli bir etken ve tasarımın önemli bir boyutu olduğunu düşünüyorum.

Aydınlatma tasarımı yaparken nelere dikkat edilmeli?
İç mekan da aydınlatma tasarımı yapılırken kullanılacak mekanların karakterine göre ve insanların yaşantısına, çalışma alışkanlıklarına, zevkine ve kullanım amaçlarına göre tasarlanmalıdır…

Aydınlatmanın dünü bugünü desek bize bir karşılaştırma yapar mısınız?
İlk çağlarda yalnızca gündüzleri güneş ışığı ile aydınlanan insanlar, yaklaşık 790 bin yıl önce ateşi bularak aynı zaman da ilk yapay aydınlatmayı da bulmuş oldu…

Bunun ardından mumlar, kandiller, gaz lambaları icat edildi… Elektriğin bulunması ve teknolojilerin gelişmesiyle birlikte aydınlatma sistemlerini kullanmaya başladık… Eskiden sadece aydınlatma sorunu çözülürken, günümüzde mekanın karakterini ve ruhunu oluşturmaya başladı…

Kısaca dün : aydınlatma… bugün : mekanın ruhu… diyebilirim…

Aydınlatmada estetik mi fonksiyonellik mi ön planda olmalı?
Bu soruda, vitrivius’un "venustas / firmitas / utilitas" [güzellik / sağlamlık / yararlılık] üçlüsü aklıma geldi… Modern tasarımın hakim özelliği, estetik ve fonksiyonelliği birlikte içermesidir… Bu anlamda bu iki kavram birbirinden farklı olmamalı diye düşünüyorum…

Led teknolojisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
21. Yüzyılın aydınlatması LED… Minimum ısı ürettiği için ve mor ötesi veya kızılötesi ışınımlar yaymadıklarından dolayı her geçen gün hayatımızda daha fazla yer alıyor… ABD enerji bakanlığının yaptığı bir açıklamaya göre önümüzde ki on sene içerisinde dünyada ki ana ışık kaynağı LED olacak…

Beğendiğiniz mimari akımlar nelerdir?
Mimariye getirdiği özgünlük, atılganlık, canlılık, dinamizm ve kentlerin monoton görünümünü değiştirdiği için EKSPRESYONIZM akımını beğeniyorum…

Aydınlatmanın mimari ve kentsel tasarımdaki yeri ve önemi?
Mimari aydınlatma kapsamında yer alan öğeler bir kentin güzelleştirilmesinde önemli bir etkendir. Mimari aydınlatmada kentin karakteri de önemlidir… Kimi kentler geçmişi günümüze taşıyan tarihi mirası ve doğal güzellikleri, çağdaş kentsel planlaması, tasarım ve yapıtlarıyla gündüz güneş ışığının altında görsel açıdan değerler sunar… Bu değerlerin gece de  insanlara sunulması için kent aydınlatması, bir kentin kimliğini ve gece imajı yaratmak için önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum…

Sanırım bu konuda bizim şehirlerimiz oldukça başarısız… Ben bunun tarihimizden kaynaklandığını düşünüyorum… Oba ve çadır kültüründen geldiğimiz için kent planlamaları buna bağlı olarak kent aydınlatmasının da çok iyi olmadığını düşünüyorum.