Cengiz Akay / Elektrik & Elektronik Mühendisi / Akay Mühendislik

Mesleğe ne zaman başladınız ?
Mesleğe 1980 Yılında AS Mühendislik’te başladım.

Gelen projelerin iş akışından ve koordinasyonundan bahsedebilir misiniz ?
Gelen projeler  için önce “ön proje raporu” hazırlanır.  Elektrik ile ilgili "trafo, jeneratör, ana pano ve şaft yerleri"  belirlenir.  Belirlenen bu yerlerle ilgili olarak mimari grupla fikir birliğine varıldıktan sonra "avan proje çalışması" yapılır.  Avan projede kullanılacak armatürler, priz grupları, vb. cihaz yerleri belirtilir ardından uygulama projesi  aşamasına geçilir.  Bu akış sırasında mimari grup ve tasdik mercileri ile  toplantılar ve görüşmeler  vesilesiyle fikir  teatisinde bulunulur.

Işığın hayatımızdaki önemi sizce nedir ?
Işık,  dünyanın oluşumundan beri  var olan bir enerji  şeklidir.  Günümüz  teknolojisinde  ışık enerjisi ; aydınlatmada, trafik ışıklarıyla trafiği düzenlemede, sağlık alanında Lazer tedavisi gibi yöntemlerle hayata olumlu katkı sağlamaktadır.  Bu bağlamda ışığın şiddeti de çok önemlidir, az kullanılması da fazla kullanılması da insanı kör edebilir. Işık olmadan hayatın anlamını anlamak için sadece gözlerimizi kapamamız yeterlidir.

Aydınlatma tasarımı yapılırken nelere dikkat edilmeli ?
Aydınlatma tasarımı yapılırken,  insanların kendilerini  rahat ve huzurlu bir ortamda  hissetmelerinin yanında enerji  verimliliğinin de göz önüne alınması gerektiği düşüncesindeyim.

Aydınlatmanın dünü-bugünü desek bize bir karşılaştırma yapar mısınız ?
Binlerce yıl önce mağarasında yaktığı yağ kovuğu ile aydınlanmaya çalışan insandan, fiber üstünden aydınlatma ile aydınlanan günümüz insanına baktığımızda aydınlatma teknolojisinin geldiği yüksek noktayı görebiliriz.

Aydınlatmada estetik mi fonksiyonellik mi ön planda olmalı ?
Aydınlatmanın estetik olması gerektiği kadar işlevsel de olması gerektiğini düşünüyorum.

Proje firması olarak aydınlatma firmalarından beklentileriniz nelerdir ?
Aydınlatma firmalarından beklentimiz,  yeni ürün gamlarını takip amaçlı katalog ve aydınlatma hesapları için gerekli olan database’lerinin bulunmasıdır.

Led teknolojisini nasıl değerlendiriyorsunuz ?
Led teknolojisinin daha çok hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum.