Orçun Ersan / Mimar / Ace Mimarlık

Mesleğinize ne zaman başladınız?
Gazi üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. 2002 yılında Ace Mimarlık'ta iş hayatıma başladım.

Işığın hayatımızdaki önemi sizce nedir?
Işık mimarlığın çok önemli bir parçası, mekânın çok önemli birleşenlerinden bir tanesi. Kütleyi algılamamızı sağlıyor, renkleri renk yapıyor. Bunun iki birleşeni var bunun bir tanesi doğal ışık ama günümüzde özellikle ürün çeşitliliğinin gelişmesi teknolojinin gelişmesi ile beraber yapay ışıkta eskisine kıyasla daha profesyonel çözümler ihtiyaç duyulan alan olarak karşımıza çıkıyor.

Aydınlatma tasarımı yaparken nelere dikkat edilmeli?
En temelden başlarsak mekânın işlevi, fonksiyonu çok önemli. Aydınlatmanın, fonksiyonun gerektirdiği teknik yeterlilikleri vermesi gerekiyor. Mekân etkisini destekleyecek biçimde kullanılması gerekiyor. Şüphesiz ki bir dini mekân ile ofis mekanın aydınlatması bir olamaz hastane ile evin aydınlatması bir olamaz. Dolayısıyla hem işlev hem mekân etkisianlamında tasarımı destekleyecek çözümlerin üretilmesi lazım

Aydınlatmanın dünü bugünü desek bize bir karşılaştırma yapar mısınız?
Burada sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği çok önemli bir kavram. Aydınlatma, bir yapının işletmesindeki elektrik sarfiyatı açısından en başı çeken kalemlerden bir tanesi.  Bu anlamda baktığımızda led teknolojisini çok değerli ve önemli buluyorum. Ledin ilk çıkışından bu yana da hem ışık verimliliği hem ışık değerleri anlamında bir gelişme söz konusu. Dekoratif amaçlı kullanımı daha eskiye gidiyor, fiilen daha esnek kullanımı son yıllara ait. Dolayısıyla özellikle tükenen kaynakları düşünürsek son teknolojik gelişmelerin sürdürülebilirliğe katkı koyuyor olması çok önemli. Klasik aydınlatma elemanlarını ihtiyaç duyduğu form biçim alt yapıdan daha başka olasılıkları önümüze serdi, tasarımda esnekliği de sağladı

Aydınlatmada estetik mi fonksiyonellik mi ön planda olmalı?
Birbirinden ayrı kavramlar değil birinin eksik, diğerinin fazla olmasının hiç bir anlamı yok. Bunu beraber harmanlayabildiğiniz zaman başarılı aydınlatma çözümleri ortaya çıkıyor. Birinin diğerine üstünlük sağlaması söz konusu değil.

Led teknolojisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Daha da gelişeceğini düşünüyorum. Biraz da alternatif enerji kaynaklarıyla entegre sistemlerin üretilmesini bekliyorum kendi adıma. Hem güneş enerjisi hem rüzgar enerjisi ile entegre çalışabilen daha az bakım maliyeti daha kolay uygulanabilir ve kullanılabilir ürünlerin gelmesini bekliyorum

Beğendiğiniz mimari akımlar nelerdir?
Akım beğenme alışkanlığımız yok daha modern bir çizgide durmaya çalışıyoruz, çağın gereksinimleri doğrultusunda harekete etmeye çalışıyoruz.  Bunu yaparken tasarımın evrensel niteliklerinden uzak durmamaya çalışıyoruz. Spesifik olarak böyle bir kategorizasyona inanmıyoruz. Her yapı hem kendi arsasıyla, kendi programıyla bir bütün ve kendi koşullarında değerlendirilmesi gerekiyor. İşlevsel, estetik, dayanıklı, sürdürülebilir her tasarım bizim için doğru tasarım olarak değerlendiriliyor. 

Aydınlatmanın mimari ve kentsel tasarımdaki yeri ve önemi ?
Kentsel boyutunda Ledin en olumsuz tarafı özellikle ilk çıkışındaki kimi zaman çiçek açan renk cümbüşü gereksiz aydınlatma çözümleri. Bilinçli kullanımda çok önemli katkılar sağlayabilir. Çünkü Kent mekânı sadece gündüz yaşanmıyor gecede yaşanıyor özellikle yaya olan yerlerde hem güvenlik açısından önemli insanın kendisini huzurlu ve konforlu hissetmesi açısından önemli ve çevreyle görsel ilişki kurabilmesi açısından çok önemli bunları sağlayamadığımız kent mekânları yaşamıyor zaten. Aydınlatma tasarımı sadece ürünün kendisini tasarlama anlamında değil mekanın aydınlatmasının tasarlanmasında anlamında da önemli bir alan tasarımcılara açık olan. Bunu sağlayacak düzgün yalın ve sade çözümler kentin yaşanılabilirliğini arttırılması ve bunun dışında kentin belli değerlerini kültürel hazinesini, mimari hazinesini vurgulayan altını çizen onu öne çıkaran bir eleman olarak ortaya çıkıyor. fakat tadında doğru yerinde kullanılması lazım yoksa sonuç başarısız oluyor. Ancak yapı ve kent aydınlatması anlamında çok başarılı örnekler de var.