KİŞİSEL VERİ SAHİBİ PERSONEL ADAYININ AÇIK RIZA BEYAN FORMU

İşbu form, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu’nun 10.maddesinde düzenlenen Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü hükümleri kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ARLIGHT AYDINLATMA A.Ş. Şirketi tarafından Tarafınıza sunulan Aydınlatma Metninin ardından Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve aktarılması ile ilgili açık rıza tercihlerinizi almak için sunulmaktadır.

Şirketimize yaptığınız iş başvurusu, yapılan değerlendirme görüşmeleri ve işe alımınızın gerçekleşmesine karar verilmesi işlemleri sırasında Şirketimize aktardığınız Kimlik (ad soyad, doğum tarihi), İletişim e-posta adresi, telefon no), , Mesleki Deneyim (özgeçmiş, öğrenim bilgileri, iş tecrübesi), Çalışma şartlarına uygunluk şeklindeki kişisel verileriniz;

6698 Sayılı Kanunda belirtilen açık rıza gerektirmeyen hallere ek olarak İş başvurunuzun değerlendirilmesi, işe alıma karar verilmesi halinde İş sözleşmesi yapılması ve uygulanması, özlük işlemlerinin yapılması, işyeri güvenliğinin sağlanması, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ve diğer mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve veri sorumlusunun faaliyetlerini devam ettirebilmesi için gerekli işlemler amacıyla işlenecek;

Yukarıda sayılan sebeplerle ve iş başvurunuzun değerlendirilmesi için gereken işlemlerin yapılabilmesi için yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Lütfen kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik tercihinizi belirtiniz.